Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ >> ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು :

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
78
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತರ್‌ ವಿಭಾಗದ ಪರಸ್ಪರ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶಗಳು |  Bangalor Division |  Mysore Division  |   Belagavi  Division   |  Kalaburgi Division  |  
77
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ  ಸಹಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತರ್‌ ವಿಭಾಗದ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶಗಳು | Bangalore DivisionMysore Division  |   Belagavi  Division   |  Kalaburgi Division  | 03-08-2023
76
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ  ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತರ್‌ ವಿಭಾಗದ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶಗಳು | Bangalore Division |  Mysore Division  |  Belagavi  Division   |  Kalaburgi Division | 02-08-2023
75
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತರ್‌ ವಿಭಾಗದ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶಗಳು | Bangalore Division |  Mysore Division  |   Belagavi  Division   |  Kalaburgi Division | 02-08-2023
74
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶಗಳು | 1. 3 -5 year Specified Post order(within div)  |  2. Mutal transfer Mysore Div |  3. Out of Division Request transfer orders  | 27-07-2023
73
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತರ್‌ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 26-07-2023
72
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶಗಳು 25-07-2023
71

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ  ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು / ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು/ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ್‌ ವಿಭಾಗದ  ಕೋರಿಕೆ / ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ | 1. Request PET    |  2. Request Special Teacher  | 3. Request AM  |  4. Mutual AM   |  5. Mutual PET |     

25-07-2023
70

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂಬಂಧ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ |  ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ   |

24-07-2023
69
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ  ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ / ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ –ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ | 1. 3-5 years specified post(HM/B-group) within division –Bangalore | 2. 3-5 years specified post(HM/B-group) within division –Mysore | 3. HM / B-group out of division –All Division | 4. HM / B-group Mutual | 5. HM / B-group request transfer list –Bangalore | 6. HM / B-group request transfer list –Mysore |   24-07-2023
68

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು / ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು (ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ)

24-07-2023
67

ಅಂತರ್‌ ವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌  ತಿದ್ದುಪಡಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

21-07-2023
66
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ/ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾ ಪಟಿ  17-07-2023
65

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ |  ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ  |  ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ   |

17-07-2023
64

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ / ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ / ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

16-07-2023
63

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ  ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ / ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ –ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ | 1. 3-5 years specified post(HM/B-group) within division –Bangalore | 2. 3-5 years specified post(HM/B-group) within division –Mysore | 3. HM / B-group out of division –Bangalore | 4. HM / B-group out of division-  Mysore | 5. HM / B-group request transfer final list –Bangalore |6. HM / B-group request transfer final list –Mysore | 7. HM / B-group mutual transfer –Mysore |

12-07-2023
62

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ  ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ / ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೂಪ್ –ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ | 1. 3-5 years specified post(HM/B-group) within division –Bangalore | 2. 3-5 years specified post(HM/B-group) within division –Mysore | 3. HM / B-group out of division –Bangalore | 4. HM / B-group out of division-  Mysore | 5. HM / B-group request transfer Provisional list –Bangalore |6. HM / B-group request transfer Provisional list –Mysore | 7. HM / B-group mutual transfer –Mysore |

01-07-2023
61

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ / ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ (ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ)  ವಿಭಾಗದ ಒಳಗಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾಪಟ್ಟಿ | 1.OUT OF UNIT WITHIN DIV SECONDARY AM 2. OUT OF UNIT WITHIN DIV PRIMARY AM | 3. OUT OF UNIT WITHIN DIV SECONDARY PET | 4. OUT OF UNIT WITHIN DIV SECONDARY SPL TEACHER | 5. OUT OF UNIT WITHIN DIV PRIMARY HM | 6.OUT OF UNIT WITHIN DIV PRIMARY PET | 7.OUT OF UNIT WITHIN DIV PRIMARY SPL TEACHER | 8.MUTUAL OUT OF UNIT WITHIN DIV SECONDARY  AM | 9.MUTUAL OUT OF UNIT WITHIN DIV PRIMARY AM |

30-06-2023
60

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ (ಅಂತರ ಘಟಕ) ಅಂತರ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾಪಟ್ಟಿ | AM Secondary Out Of Division |  PET Secondary Out Of Division | SPL teach Secondary Out Of Division |

30-06-2023
59

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ (ಅಂತರ ಘಟಕ) ಅಂತರ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾಪಟ್ಟಿ | AM Primary Out Of Division | HM Primary Out Of Division | PET Primary Out Of Division | SPL teach Primary Out Of Division | AM  Mutual Primary Out Of Division |

30-06-2023
58

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ  ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

22-06-2023
57
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 02-06-2023
56

ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಇಡಿಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ  ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

14-06-2023
55

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

08-02-2023
54

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ  ಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ  ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸುವ  ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗ

30-01-2023
53

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಶಿಕ್ಷಕರ  ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು/ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ  ವರ್ಗಾವಣಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು

12-01-2023
52

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಹಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

26-12-2022
51

Karnataka State Civil Services(Regulation of Transfer of Techears) (Amendment) Rules-2022

26-12-2022
50

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ,  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಶಿಕ್ಷಕರ , ಸಮರ್ಪಕ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ(Rationalization ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ- ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

09-12-2022
49

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮರ್ಪಕ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ(Rationalization)  ವೃಂದಬಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕುರಿತು

02-12-2022
48

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು )ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ)  ಅಧಿನಿಯಮ,2022

09-11-2022
47

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

20-10-2022
46

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ  ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು / ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೆರಿಟ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಲು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

16-06-2022
45

ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜೇಷ್ಟತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗ

30-04-2022
44
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ(ಅಂತರ ಘಟಕ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ ಕೋರಿಕೆ/ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ) 20-01-2022
43
2020-2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ) ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. 26-11-2021
42
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 24-11-2021
41
EEDS/ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 09-11-2021
40
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4214/2021 ಮತ್ತು 4436-56/2021 ನೀಡಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದ ಸ್ಪಷ್ಠಿಕರಣ 26-10-2021
39
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2021. 24-09-2021
38
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2021 24-09-2021
37
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2020. 24-09-2021
36
2020-2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 15-09-2021
35
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ. 02-09-2021
34
ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ. 27-08-2021
33
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ. 05-08-2021
32

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹಮ್ಮಿಕೂಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸೇರ್ಪಡೆ ಜ್ಞಾಪನ).

03-08-2021
31
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ”ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ” ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಶದ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-07-2021
30
2020-2021 ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ(ಕರಡು ಪ್ರತಿ). 19-07-2021
29
2020-2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡಾವಳಿಗಳು(ಕರಡು ಪ್ರತಿ). 19-07-2021
28
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 19-07-2021
27
ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 08-07-2021
26
ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 05-07-2021
25
2020-2021 ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. 30-06-2021
24
2019-2020 ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. 30-06-2021
23
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಶೀಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ (EEDS) ತಂತ್ರಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-06-2021
22
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ಞಾಪನ. 08-12-2020
21
ಶಾಲವಾರು ಹುದ್ದೆ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 05-12-2020
20
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ (EEDS) ತಂತ್ರಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ | ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ 22-10-2020
19
ಶಾಲಾವಾರು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ಧೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ಧೆ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 11-09-2020
18
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 09-09-2020
17
ಶಾಲಾವಾರು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ಧೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. 09-09-2020
16
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 04-09-2020
15
ಶಾಲಾವಾರು ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ಧೆ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ಧೆ ಮಾಹಿತಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಲಿಂಕ್‌ | ಸುತ್ತೋಲೆ | ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ . 27-08-2020
14
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020(2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 4) - ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ(ಕನ್ನಡ). 21-07-2020
13
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020(Karnataka Act 4 of 2020)- ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಆಂಗ್ಲ). 17-06-2020
12
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)ಅಧಿನಿಯಮ, 2020. 17-06-2020
11
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2019 ದಿನಾಂಕ:11-06-2019. 11-06-2019
10
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 ದಿನಾಂಕ:01-03-2019. 07-06-2019
09
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2019 - ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗಾಗಿ. 24-05-2019
08
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2017 01-02-2018
07
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2017. 30-11-2017
06
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆ(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು 2017. 07-09-2017
05
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)(ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015. 13-08-2015
04
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2015. 30-06-2015
03
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2011. 28-04-2011
02.A
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2007  
02
 
01
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು(ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 2007.

 

>> archieves

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್