Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ >> ಎಸ್.ಪಿ.ಕ್ಯುಇ.ಎಂ ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ

ಎಸ್.ಪಿ.ಕ್ಯುಇ.ಎಂ ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ :

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯದ ವಿವರ
05 ಎಸ್.ಪಿ.ಕ್ಯು.ಇ.ಎಂ. ಅರ್ಜಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳು.
04 ನಮೂನೆ 1 | ನಮೂನೆ 2 | ನಮೂನೆ 3 | ನಮೂನೆ 4 | ನಮೂನೆ 5 | ನಮೂನೆ 6.
03 ಎಸ್.ಪಿ.ಕ್ಯು.ಇ.ಎಂ. ಅರ್ಜಿ - ಭಾಗ-1 | ಭಾಗ-2 | ಭಾಗ-3.
02 ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುನರ್ ರಚಿತ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ(ಎಸ್.ಪಿ.ಕ್ಯು.ಇ.ಎಂ.)
01 ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್.ಪಿ.ಕ್ಯು.ಇ.ಎಂ.) - ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕು